E-Posta : iletisim@kitapadasi.com
Telefon : (0538) 542 79 13
Adres : Güzel Hisar Mah. Güzel Hisar Küme Evleri Numara: 438 Akyurt / ANKARA